پروژه های تهیه مدل سه بعدی

پروژه های تهیه مدل سه بعدی
---------------------------------

1. پروژه احياي مستقيم فولاد شادگان 
2. پروژه احياي مستقيم فولاد بافت 
3. پروژه احياي مستقيم فولاد میانه 
4. پروژه احياي مستقيم فولاد سبزوار 
5. پروژه احياي مستقيم فولاد سپید دشت چهارمحال بختیاری 
6. پروژه افزایش ظرفیت مدول دو احیا مستقیم فولاد خوزستان 
7. پروژه فولاد سازی سپید دشت چهارمحال بختیاری 
8. پروژه کنسانتره مس چاه فیروزه 
9. پروژه فولادسازی بوتیا 
10. پروژه طراحی دو دستگاه بویلر پالایشگاه اصفهان 
11. پروژه طراحی دو دستگاه بویلر پتروشیمی سلمان فارسی پروژه های مهندسی پایپینگ ( لوله کشی صنعتی ) 
------------------------------------------------------------- 

1. طراحي پايپينگ پروژه احياي مستقيم فولاد كاوه جنوب 
2. طراحي پايپينگ پروژه احياي مستقيم فولاد هرمزگان 
3. طراحي پايپينگ پروژه احياي مستقيم فولاد زمزم 2 
4. طراحي پايپينگ پروژه احياي مستقيم فولاد چهارمجال و بختياري 
5. طراحي پايپينگ پروژه احياي مستقيم فولاد سبزوار 
6. طراحي پايپينگ پروژه افزایش ظرفیت مدول دو احیا فولاد خوزستان 
7. طراحی پایپینگ پروژه Cold Briquetting احياي مستقيم فولاد بافت 
8. طراحی پایپینگ پروژه Cold Briquetting احياي مستقيم فولاد شادگان 
9. طراحی پایپینگ پروژه Cold Briquetting احياي مستقيم فولاد میانه 
10. طراحی پایپینگ پروژه فولاد سازی سپید دشت چهارمحال بختیاری 
11. طراحي پايپينگ پروژه فاز 12 پارس جنوبي 
12. طراحي پايپينگ NAR gas compressor project 
13. طراحي پايپينگ IRAN LNG project 
14. طراحي پايپينگ RANGIN KAMAN project 
15. طراحي پايپينگ PGS project 
16. طراحی پایپینگ مخزن شماره 2 سولفورزدای فولاد شادگان 
17. طراحی پایپینگ مخزن شماره 2 سولفورزدای فولاد نی ریز 
18. طراحی پایپینگ وانادیوم میدوک 
19. طراحی پایپینگ کنسانتره فلوتاسیون چهل کوره 
20. طراحی پایپینگ کنسانتره فلوتاسیون سرباره سرچشمه  

پروژه های مهندسی پایپینگ ( لوله کشی صنعتی )
پروژه های طراحی داکتینگ و غبارگیر های صنعتی

پروژه های طراحی داکتینگ و غبارگیر های صنعتی
-----------------------------------------

1. طراحی غبارگیر های پروژه میکس بین فولاد خوزستان 
2. طراحي داکتینگ غبار گیر پروژه فولاد سازی سپید دشت چهارمحال بختیاری 
3. طراحی غبارگیر هاي بخش احیاء و متریال هندلینگ پروژه مگا مدول صبا 
4. طراحی غبارگیر هاي بخش احیاء و متریال هندلینگ پروژه سیرجان 
5. طراحی غبارگیر هاي بخش احیاء و متریال هندلینگ پروژه گلگهر 1 و 2 
6. طراحی غبارگیر هاي بخش احیاء و متریال هندلینگ پروژه بردسیر 
7. طراحی غبارگیر هاي بخش ذوب پروژه سیرجان 
8. طراحی غبارگیر هاي بخش ذوب پروژه میانه 
9. طراحی غبارگیر هاي کارخانه سیمان اراك 
10. طراحی غبارگیر هاي کارخانه سیمان آبیک 

پروژه های تاسیسات صنعتی، تهویه مطبوع و آتش نشانی 
----------------------------- 
1. طراحی مدارک ، ارائه مدارک خرید و انتخاب وندور FIREFIGHTING و HVAC پروژه فولاد سازی سپید دشت چهارمحال بختیاری 
2. طراحی سیستم اطفا حریق وHVAC طرح ذوب جهان فولاد سرجان 
3. خرید بسته های اطفا حریق طرح ذوب سیرجان 
4. طراحی مدارک FIREFIGHTING طرح احیاء کوثر و ارائه مدارک خرید و انتخاب وندور 
5. طراحی مدارک FIREFIGHTING طرح احیاء اردکان و ارائه مدارک خرید و انتخاب وندور 
6. طراحی مدارک FIREFIGHTING طرح احیاء سبزوار و ارائه مدارک خرید و انتخاب وندور 
7. انجام خرید طرح پالایشگاه قشم (PC) و مهندسی خرید با شرکت آسفالت طوس 
8. انجام خرید طرح بهرگان (PC) و مهندسی خرید با شرکت آسفالت طوس 
9. طراحی سیستم اطفا حریق ایستگاههای مختلف طرح راه آهن شهری اهواز (ویژه و ناویژه) 
10. طراحی بخشی از مدارک سیستم HVAC و بررسی مدارک سازندگان و طرح فاز 17 و 18 پارس جنوبی 
11. بررسی مدارک سازندگان سیستم HVAC و اطفاء اتوماتیک طرح گاسپ 
12. طراحی سیستم HVAC طرح پتروشیمی بوشهر و بررسی مدارک سازندگان طرح پتروشیمی بوشهر 
13. طراحی سیستم HVAC طرح های DRI (احیا مستقیم) مگامدول کوثر سیرجان، چهارمحال بختیاری؛ اردکان، میانه و سبزوار 
14. طراحی سیستم اطفا حریق و مراحل اولیه انتخب تامین کننده ایستگاه های پل ششم، پایانه، کودک و پردیس مترو اهواز 
15. طراحی سیستم HVAC طرح نیروگاه پالایشگاه گازی پارسیان (تمام شده) 
16. طراحی سیستم HVAC طرح نیروگاه آبی داریان (در حال اجرا) 
17. طراحی تاسیسات مکانیکی تهویه و اطفاء حریق تونل راه آهن تهران-تبریز 
18. آموزش سیستم HVAC پرسنل بهره برداری طرح سد و نیروگاه کتوند علیا 

پروژه های تاسیسات صنعتی، تهویه مطبوع و آتش نشانی
Middle East Office:

The Innoviv Engineers Group
Email: info@innoviv-co.com
Phone: +98 935 977 37 07
Office : +98 21 28 42 62 44

UAE Office:

FluidTechFZE
Email: info@innoviv-co.com
Phone: +97 106 5350093

Europe Office:

valveIT srl
Email: info@innoviv-co.com
Phone: +39 051 9912714